Info

Elektro

 •  Prosjektledelse
 •  Prosjektkontroll
 •  Komplett design av datasentre med EL og kjøling
 •  Spisskompetanse på fordelingsanlegg, UPS anlegg og batteribanker
 •  Design av reservekraft løsninger (Generatoranlegg)
 • Design av kontroll og overvåkingssystemer
 • Design av jordfeilovervåking TN-S og IT systemer
 • Diagnosearbeid ved kompliserte feilsituasjoner
 • Risikoanalyser
 • Klassifisering av datasentre
 • Opplæring – Kurs

SCADA, HMI og PLS programmering

 • Citect, iFix, Indusoft, Wizcon mm.
 • Cicode, Basic, VBA
 • EXOR JMobile
 • Codesys
 • Beckhoff, Wago, PLC-Direct mm.
 • TwinCat, Codesys , DirectSoft, C++ , mm.
 • Modbus, OPC, OPCUA
 • Netverk, Kommunikasjon

05

Shops

1275+

Bikes

7000+

Bikes Repairs

24000+

Hrs of Work

ADDRESS:

8901 Marmora Road, Glasgow, D04 89GR


Phone: 111-234-56789

Email: mail@demolink.org

OPENING HOURS:

Monday to Friday - 9 AM to 6 PM

Saturday - 9 AM to 1 PM


Sunday - CLOSED

Copyright @ All Rights Reserved